Spring naar hoofd-inhoud
//trappisten

Over Trappistenbier

Wat is een trappistenbier?
Een bier mag zich uitsluitend trappistenbier noemen wanneer het gebrouwen is binnen de muren van een trappistenabdij, onder verantwoordelijkheid van de monniken. De opbrengsten worden gebruikt voor het levensonderhoud van de monniken en voor het onderhoud van het klooster. Wat overblijft wordt aan charitatieve doeleinden, sociale werken en aan mensen in nood besteed. Wereldwijd zijn er slechts 12 trappistenbieren.


De INTERNATIONALE VERENIGING TRAPPIST
De Internationale Vereniging Trappist - afgekort IVT- verenigt communiteiten van trappisten en trappistinnen rond het produceren en commercialiseren van velerlei producten (bier, kaas, likeur, koekjes, zeep, chocolade, enz.) uit hun respectievelijke economieën. Binnen de IVT is hun actie gebaseerd op wederzijdse dienstverlening en uitwisseling van competenties. Naar buiten toe legt de IVT zich toe op een correct gebruik van de naam 'trappist' en een brede en wereldwijde informatiedoorstroming over trappisteneconomieën en -producten.

Welke abdijen lid zijn van de IVT kunt vinden op de website http://www.trappist.be/nl/pages/leden

Het logo "AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT"
Een trappistenbier is herkenbaar aan het logo “Authentic Trappist Product”. Het label voorzien van het logo “Authentic Trappist Product” – afgekort ATP - is een gemeenschappelijk productiecertificaat welk is toegekend door de Internationale Vereniging Trappist. Het waarmerkt de producten voor een unieke plaatselijke verankering en getuigt van een sterke band met het leven van de communiteit. De toekenning van het label wordt periodiek geëvalueerd, en dit voor elk van de betrokken producten. Informatie over de voorwaarden om het ATP-logo te krijgen vindt u op http://www.trappist.be/nl/pages/label