Spring naar hoofd-inhoud
//trappisten

Over Trappistenbier

Wat is een trappistenbier?
De benaming 'Trappistenbier' is juridisch beschermd en mag alleen gebruikt worden wanneer de productie van het bier plaats vindt binnen de kloostermuren van een Trappistenabdij onder toezicht van de monniken.

Om tevens het 'Authentic Trappist Product - logo' te mogen gebruiken is het van belang dat de opbrengsten zijn voorbestemd voor de behoeften van de kloostergemeenschap, voor solidariteit binnen de Trappistenorde, voor ontwikkelingsprojecten en caritatieve doelen.

Wereldwijd zijn er slechts 9 trappistenbrouwerijen.


De INTERNATIONALE VERENIGING TRAPPIST
De Internationale Vereniging Trappist - afgekort IVT- verenigt communiteiten van trappisten en trappistinnen rond het produceren en commercialiseren van velerlei producten (bier, kaas, likeur, koekjes, zeep, chocolade, enz.) uit hun respectievelijke economieën. Binnen de IVT is hun actie gebaseerd op wederzijdse dienstverlening en uitwisseling van competenties. Naar buiten toe legt de IVT zich toe op een correct gebruik van de naam 'trappist' en een brede en wereldwijde informatiedoorstroming over trappisteneconomieën en -producten.

Welke abdijen lid zijn van de IVT kunt vinden op de website http://www.trappist.be/nl/pages/leden

Het logo "AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT"
Het logo “Authentic Trappist Product” – afgekort ATP - is een gemeenschappelijk productiecertificaat voor diverse Trappisten producten, welk is toegekend door de Internationale Vereniging Trappist. Het waarmerkt de producten voor een unieke plaatselijke verankering en getuigt van een sterke band met het leven van de communiteit. De toekenning van het label wordt periodiek geëvalueerd, en dit voor elk van de betrokken producten. Informatie over de voorwaarden om het ATP-logo te krijgen vindt u op https://www.trappist.be/de-vereniging/atp-label/